Doelstelling van de Ouderstichting van de Adalbert Basisschool

De Ouderstichting bevordert de samenwerking tussen ouders en de Adalbert Basisschool in de ruimste zin van het woord.
Zij faciliteert activiteiten in en rondom de Adalbert Basisschool, ten behoeve van alle aan deze school verbonden leerlingen.
De Ouderstichting heeft in elke oudercontactgroep een vertegenwoordiging (zie onder).

De Ouderstichting vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om vieringen, excursies en
het schoolreisje te kunnen bekostigen.
Voor het 1e kind is de ouderbijdrage € 25 en voor elk volgend kind op school € 15.
Voor het schoolreisje wordt een bijdrage van € 20 gevraagd.

Leden van de Ouderstichting


Imke staat niet op de foto. Nicole,Vera, Marieke, Jitte, Saskia, Monique en Patricia.